blog

“Satış noktasındaki hoş koku tüketiciyi olumlu yönde etkilemekte, içeri girme, satın alma ve o yerde daha uzun kalma eğilimi yaratmaktadır.”

Spangenberg, E.R., Crowley, A.E., Henderson, P.W., “Mağaza Ortamının İyileştirilmesi: Koku İpuçları Değerlendirme ve Davranışları Etkiler”, PAZARLAMA DERGİSİ, B. 50, 1996, sayfa 67-80

Diğer Yazılar
Diğer Yazılar